• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 13585
Mapa witryny 108
Polityka prywatności 52
Zastrzeżenia prawne 29
Deklaracja dostępności 86
Rejestr zmian 127
Redakcja BIP 56
Tłumacz języka migowego 122
Statystyka strony 40
Korzystanie z BIP 48
Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Dział: Afrykański Pomór Świń (asf)
Podstrona Ilość
Afrykański Pomór Świń 1852
Dział: Grypa ptaków (HPAI)
Podstrona Ilość
Grypa ptaków (HPAI) 1266
Dział: SARS-CoV-2 u norek
Podstrona Ilość
SARS-CoV-2 u norek 130
Dział: Obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC)
Podstrona Ilość
Obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) 193
Dział: Aktualności
Podstrona Ilość
Aktualności 1744
Dział: Rozporządzenia dotyczące zwalczania chorób zakaźnych
Podstrona Ilość
Rozporządzenia dotyczące zwalczania chorób zakaźnych 1582
Dział: Informacje podstawowe
Podstrona Ilość
Informacje podstawowe 1230
Status prawny 53
Kierownictwo 534
Struktura organizacyjna 208
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 338
Zadania inspekcji 51
Kontrole i audyty 90
Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 71
Kontrole innych organów władzy publicznej 37
Roczny program audytów IW 33
Stan majątkowy 22
Sprawozdania finansowe 39
Rachunek zysków i strat 19
Bilans jednostki 14
Zestawienie zmian w funduszu 13
Informacje dodatkowe 18
Godziny urzędowania 44
Dział: Zespoły WIW
Podstrona Ilość
Zespoły WIW 3628
Do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 1274
Do spraw bezpieczeństwa żywności 243
Do spraw pasz i utylizacji 241
Do spraw nadzoru farmaceutycznego 201
Do spraw administracyjnych 1053
Do spraw obsługi prawnej 187
Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych 147
Do spraw audytu kontroli urzędowych 591
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych 147
Samodzielne stanowisko do spraw archiwum zakładowego 131
Laboratorium - Zakład Higieny Weterynaryjnej 633
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 613
plan postępowań o udzielenie zamówień 85
Dział: Oferty pracy
Podstrona Ilość
Oferty pracy 4308
Archiwum ofert pracy 132
Informacje podstawowe dotyczące zatrudnienia 145
Dział: Praktyki studenckie
Podstrona Ilość
Praktyki studenckie 268
Dział: Ogłoszenia o składnikach majątkowych
Podstrona Ilość
Ogłoszenia o składnikach majątkowych 191
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 153
Dział: Do pobrania
Podstrona Ilość
Do pobrania 1022
Dział: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu
Podstrona Ilość
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu 2865
Kontakt 1523
Struktura organizacyjna 843
Kierownik ZHW w Poznaniu 329
Główny Specjalista - konsultant 146
Biuro ZHW 141
Punk Przyjmowania Próbek do Badań 185
Zespół ds. Systemu Jakości 167
Pracownia Badań Mikrobiologicznych w Poznaniu 300
Pracownia Badań Chemicznych w Poznaniu 270
Pracownia Diagnostyki Chorób Zwierząt w Poznaniu 209
Pracownia Badań w Kierunku Afrykańskiego Pomoru Świń w Poznaniu 317
Pracownia Badania Mięsa na Obecność Włośni w Poznaniu 183
Laboratoria Wytrawiania Mięsa w województwie wielkopolskim 98
Pracownia w Kaliszu 138
Pracownia Badań Serologicznych i Wirusologicznych w Koninie 150
Pracownia w Lesznie 270
Pracownia w Lesznie - Międzywojewódzka Pracownia Diagnostyki TSE 108
Akredytacja 244
Cennik badań i kryteria przyjmowania próbek 582
Do pobrania pliki ZHW 1831
Linki 86
Dział: Galeria
Podstrona Ilość
Galeria 140
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry