• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Statystyka strony

Statystyka strony

Dział: Menu Podmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Podmiotowe 0
Dział: Menu Przedmiotowe
Podstrona Ilość
Menu Przedmiotowe 0
Dział: Afrykański Pomór Świń (asf)
Podstrona Ilość
Afrykański Pomór Świń 3445
Dział: Grypa ptaków (HPAI)
Podstrona Ilość
Grypa ptaków (HPAI) 2766
Dział: SARS-CoV-2 u norek
Podstrona Ilość
SARS-CoV-2 u norek 313
Dział: Obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC)
Podstrona Ilość
Obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza (OTC) 604
Dział: Aktualności
Podstrona Ilość
Aktualności 3579
Dział: Rozporządzenia dotyczące zwalczania chorób zakaźnych
Podstrona Ilość
Rozporządzenia dotyczące zwalczania chorób zakaźnych 3914
Dział: Informacje podstawowe
Podstrona Ilość
Informacje podstawowe 2643
Status prawny 133
Kierownictwo 1564
Struktura organizacyjna 452
Powiatowe Inspektoraty Weterynarii 1448
Zadania inspekcji 119
Kontrole i audyty 198
Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii 164
Kontrole innych organów władzy publicznej 110
Roczny program audytów IW 83
Stan majątkowy 50
Sprawozdania finansowe 79
Rachunek zysków i strat 27
Bilans jednostki 23
Zestawienie zmian w funduszu 16
Informacje dodatkowe 31
Godziny urzędowania 153
Dział: Zespoły WIW
Podstrona Ilość
Zespoły WIW 9100
Do spraw zdrowia i ochrony zwierząt 3350
Do spraw bezpieczeństwa żywności 2208
Do spraw pasz i utylizacji 1217
Do spraw nadzoru farmaceutycznego 1270
Do spraw administracyjnych 3615
Do spraw obsługi prawnej 536
Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych 370
Do spraw audytu kontroli urzędowych 1139
Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych 362
Samodzielne stanowisko do spraw archiwum zakładowego 354
Laboratorium - Zakład Higieny Weterynaryjnej 1424
Dział: Zamówienia Publiczne
Podstrona Ilość
Zamówienia Publiczne 1827
plan postępowań o udzielenie zamówień 234
Dział: Oferty pracy
Podstrona Ilość
Oferty pracy 13943
Archiwum ofert pracy 299
Informacje podstawowe dotyczące zatrudnienia 333
Dział: Praktyki studenckie
Podstrona Ilość
Praktyki studenckie 743
Dział: Ogłoszenia o składnikach majątkowych
Podstrona Ilość
Ogłoszenia o składnikach majątkowych 674
Dział: Ochrona danych osobowych
Podstrona Ilość
Ochrona danych osobowych 582
Dział: Do pobrania
Podstrona Ilość
Do pobrania 2016
Dział: Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu
Podstrona Ilość
Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu 6999
Kontakt 3842
Struktura organizacyjna 1925
Kierownik ZHW w Poznaniu 718
Główny Specjalista - konsultant 359
Biuro ZHW 373
Punk Przyjmowania Próbek do Badań 517
Zespół ds. Systemu Jakości 366
Pracownia Badań Mikrobiologicznych w Poznaniu 863
Pracownia Badań Chemicznych w Poznaniu 790
Pracownia Diagnostyki Chorób Zwierząt w Poznaniu 648
Pracownia Badań w Kierunku Afrykańskiego Pomoru Świń w Poznaniu 629
Pracownia Badania Mięsa na Obecność Włośni w Poznaniu 455
Laboratoria Wytrawiania Mięsa w województwie wielkopolskim 297
Pracownia w Kaliszu 736
Pracownia Badań Serologicznych i Wirusologicznych w Koninie 384
Pracownia w Lesznie 825
Pracownia w Lesznie - Międzywojewódzka Pracownia Diagnostyki TSE 364
Zakres badań 407
Akredytacja 571
Cennik badań i kryteria przyjmowania próbek 1575
Do pobrania pliki ZHW 4255
Linki 156
Dział: Galeria
Podstrona Ilość
Galeria 551
Dział: Ogólne
Podstrona Ilość
Strona główna 31258
Deklaracja dostępności 180
Wsparcie dla osób ze specjalnymi potrzebami komunikacyjnymi w PJM 255
Mapa witryny 211
Polityka prywatności 114
Zastrzeżenia prawne 51
Rejestr zmian 249
Redakcja BIP 113
Statystyka strony 55
Korzystanie z BIP 98
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry