• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP

Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie wielkopolskim.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;
  2. Ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
  3. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;
  4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;
  5. Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii;
  6. Statutu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;
  7. Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu;
  8. Regulaminu organizacyjnego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-06-22 12:17
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2021-06-22 12:15
Zatwierdzenie
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2021-06-22 12:15
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry