• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP

Zadania inspekcji

Wojewódzki Lekarz Weterynarii:

 1. ustala kierunki działania, wydaje instrukcje określające sposób postępowania powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa oraz kontroluje sposób wykonywania przez nich zadań Inspekcji;
 2. może wydawać powiatowym lekarzom weterynarii polecenia dotyczące podjęcia określonych czynności oraz żądać od nich informacji z zakresu ich działania;
 3. dokonuje, na obszarze województwa, analiz i ocen sytuacji epizootycznej lub bezpieczeństwa:
  1. produktów pochodzenia zwierzęcego i pasz, w tym spełniania wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji i wprowadzaniu na rynek,
  2. żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60);
 4. opracowuje wojewódzkie programy dotyczące realizacji zadań, w zakresie:
  1. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania oraz zadania wynikające z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
  2. badań kontrolnych zakażeń zwierząt;
  3. monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania oraz związanej z nimi oporności na środki przeciwdrobnoustrojowe:
   • u zwierząt,
   • w produktach pochodzenia zwierzęcego,
   • w żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60),
   • w paszach;
  4. prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń promieniotwórczych:
   • u zwierząt,
   • w wydzielinach i wydalinach zwierząt,
   • w tkankach lub narządach zwierząt,
   • w produktach pochodzenia zwierzęcego,
   • w żywności zawierającej jednocześnie środki spożywcze pochodzenia niezwierzęcego i produkty pochodzenia zwierzęcego znajdującej się w rolniczym handlu detalicznym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 149 i 60),
   • w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt,
   • w paszach;
  5. realizacji rocznych planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych.
 5. organizuje szkolenia dla urzędowych lekarzy weterynarii;
 6. nadzoruje na obszarze województwa działanie systemów informatycznych utworzonych i użytkowanych przez Inspekcję;
 7. tworzy co najmniej dwa zespoły do spraw dochodzeń epizootycznych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-06-22 12:32
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2021-06-22 12:28
Zatwierdzenie
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2021-06-22 12:28
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry