• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Informacje podstawowe

Informacje podstawowe

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu

ul. Grunwaldzka 250, 60-166 Poznań
tel. +48 61 868 93 47 faks. +48 61 868 45 31
NIP 777-00-20-427 , Regon 000092976
e-mail: WYŚLIJ WIADOMOŚĆ, WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 

  • Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii Andrzej Żarnecki
    tel. +48 61 868 52 56

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii mieści się w dzielnicy Grunwald, przy ul. Grunwaldzkiej 250 w Poznaniu. Inspektorat jest państwową jednostką budżetową wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej. Inspektorat swoją działalnością obejmuje teren województwa wielkopolskiego. Na czele Inspekcji weterynaryjnej woj. wielkopolskiego stoi Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii. Terytorialnie pod Wielkopolskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii podlega 31 Powiatowych Lekarzy Weterynarii.

Główne cele, które stawia przed sobą Wojewódzki Inspektorat Weterynarii to przede wszystkim zapewnienie ochrony zdrowia zwierząt, ochrony zwierząt oraz zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego produktów pochodzenia zwierzęcego.

Cele te realizowane są między innymi poprzez prowadzenie nadzoru nad bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, jak i środków żywienia zwierząt oraz przez dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej na obszarze województwa wielkopolskiego. Ważnym działaniem jest monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt oraz nadzór nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt.

Badania laboratoryjne dla celów urzędowych kontroli przeprowadza Zakład Higieny Weterynaryjnej im. T. Łosińskiego w Poznaniu z pracowniami w Kaliszu, Koninie i Lesznie. Laboratorium posiada wyznaczenia Głównego Lekarza Weterynarii do wykonywania badań w zakresie diagnostyki chorób zwierząt, badań mikrobiologicznych i chemicznych żywności pochodzenia zwierzęcego oraz pasz. W laboratorium funkcjonuje system zarządzania jakością spełniający wymagania normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02, a jego kompetencje potwierdzane są przez Polskie Centrum Akredytacji. Posiadanie akredytacji AB 465 w zakresie stałym i elastycznym jest gwarantem dostarczania klientom wiarygodnych, rzetelnych i obiektywnych wyników badań. Dla podmiotów produkujących żywność, pasze oraz dla lekarzy weterynarii i osób fizycznych wykonywane są również badania usługowe zgodnie z wymaganiami obszaru uregulowań prawnych.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-06-17 15:22
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2023-04-18 10:53
Wytworzenie publikacji
Krzysztof Bartoszewski 2023-04-18 10:53
Zatwierdzenie
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2023-04-18 10:53
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry