• Wersja kontrastowa ALT + 4
 • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zastrzeżenia prawne

Zastrzeżenia prawne

Zasady użytkowania serwisu internetowego BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

Właściciel witryny https://www.wiw.poznan.pl/

 1. Właścicielem witryn internetowych, znajdujących się pod adresem https://www.wiw.poznan.pl/ jest Biuletyn Informacji Publicznej - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu.
 2. Za treść poszczególnych podstron i publikowanych na nich informacji odpowiada właściciel i osoby/podmioty, którym powierzono zadanie redagowania treści serwisu.

Warunki ogólne

 1. Wszelkie materiały, w tym w szczególności dane, informacje, - artykuły, opracowania, zdjęcia, pliki audio i video zamieszczone w serwisie internetowym BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu - zwane dalej Materiałami są publikowane jedynie dla celów informacyjnych i promocyjnych.
 2. Materiały chronione są przepisami ustawy z dnia 4.02.1994r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., nr 880 - zwanej dalej „Prawem autorskim”). Stanowią one własność BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu lub ich autorów.
 3. Korzystanie w jakikolwiek sposób z serwisu internetowego BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na stosowanie się do warunków korzystania z serwisu określonych w niniejszych zastrzeżeniach prawnych, które obowiązują bez ograniczeń czasowych.
 4. BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszych zastrzeżeniach prawnych według własnego uznania i bez uprzedniego powiadomienia. Zmiany takie wchodzą w życie w dniu ich opublikowania.
 5. Dostęp do serwisu internetowego BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu jest bezpłatny.

Warunki użytkowania serwisu

 1. Materiałów nie wolno wykorzystywać inaczej, niż w sposób dozwolony w niniejszych zastrzeżeniach prawnych i , w szczególności pod warunkiem nienaruszania praw autorskich i praw własności intelektualnej.
 2. Zabrania się w szczególności kopiowania, redystrybucji, publikowania, rozpowszechniania, udostępniania czy wykorzystywania Materiałów w inny sposób w całości lub części w celach komercyjnych oraz poprzez włączanie ich do serwisów WWW, z zastrzeżeniem ust. 6.
 3. Dopuszczalne jest korzystanie z Materiałów, w tym w szczególności ich drukowanie, kopiowanie, przechowywanie wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu Prawa autorskiego.
 4. Zabrania się przerabiania, przystosowywania lub dokonywania jakichkolwiek innych zmian w Materiałach.
 5. Zabrania się wielokrotnego lub systematycznego pobierania z serwisu internetowego BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu elementów nawet nie chronionych, których pobranie mogłoby powodować szkodę dla BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu lub firm hostujących serwis WWW (zwiększających ruch na hostingu oraz innych działań), z zastrzeżeniem ust. 6.
 6. Korzystanie z Materiałów w zakresie wykraczającym poza dozwolony użytek osobisty zgodnie z ust. 3, w tym ich dalsze rozpowszechnianie jest dopuszczalne wyłącznie po uzyskaniu uprzedniej, pisemnej zgody BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu.
 7. Korzystanie z Materiałów za zgodą BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu w sposób określony w ust. 6 dopuszczalne jest na poniższych zasadach:
  1. wykorzystywane Materiały prezentowane będą w całości, bez zmian, skrótów i przeróbek;
  2. wykorzystywane Materiały będą posiadały widoczne odwoływanie do serwisu internetowego BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu poprzez podanie źródła w postaci https://www.wiw.poznan.pl/
 8. Otrzymując dostęp do stron BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie informacje wysyłane za pomocą poczty elektronicznej oraz innych form transmisji poprzez sieć Internet nie mają charakteru poufnego i mogą być narażone na ingerencję osób trzecich.
 9. Znaki towarowe, znaki graficzne (logo, logotyp) zamieszczone w serwisie internetowym BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu są własnością BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu albo innych podmiotów. BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu nie udziela zgody na ich wykorzystanie w jakiejkolwiek formie poza przewidzianymi przez przepisy prawa wyjątkami, w szczególności dozwolonym użytkiem osobistym.
 10. Nazwy produktów i firm pojawiające się w niniejszej witrynie mogą być znakami handlowymi odpowiednich właścicieli i zostały użyte w celach informacyjnych.

Zakres odpowiedzialności BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

 1. Materiały mogą być nieaktualne pomimo podejmowania przez BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu odpowiednich działań mających na celu zweryfikowanie dokładności i aktualności całej zawartości serwisu internetowego. BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu nie zobowiązuje się jednak w żadnym wypadku do bieżącej aktualizacji treści zawartych w serwisie.
 2. BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu nie udziela także żadnej gwarancji, że Materiały będą kompletne i wolne od błędów jakiegokolwiek rodzaju lub nieścisłości, czy że dostęp do serwisu internetowego BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu będzie zawsze możliwy.
 3. Ryzyko z tytułu korzystania z serwisu internetowego BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu ponosi wyłącznie jego użytkownik. BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu nie przyjmuje i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub zainfekowanie wirusem sprzętu komputerowego czy innego mienia użytkownika, mogące wyniknąć z dostępu do serwisu internetowego BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu, korzystania z niego w jakikolwiek sposób, w tym w szczególności pobrania z serwisu jakichkolwiek Materiałów,
 4. BIP Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu nie ponosi także odpowiedzialności za szkody wynikłe z działania serwisu, jego nie działania, lub działania nieprawidłowego.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2019-09-23 10:00
Aktualizacja publikacji
Katowice IntraCOM.pl 2021-06-23 11:47
Wytworzenie publikacji
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2021-06-23 11:46
Zatwierdzenie
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2021-06-23 11:46
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry