• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zespoły WIW/Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy (..)

Samodzielne stanowisko ds. bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych

Do zadań Samodzielnego stanowiska do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych należy zapewnienie wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz warunków przeciwpożarowych, a w szczególności :

  1. prowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  2. przygotowywanie analiz stanu bezpieczeństwa i proponowanie zmian;
  3. sporządzanie, kompletowanie i archiwizowanie dokumentacji, opiniowanie instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy;
  4. udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą;
  5. współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami w zakresie organizowania i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;
  6. prowadzenie doradztwa w zakresie stosowania przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
  7. sporządzanie i przedstawianie analiz, stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;
  8. udział w pracach zespołu badającego okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy;
  9. realizacja przedsięwzięć, mających na celu ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Pierwsza publikacja
Katowice IntraCOM.pl 2021-06-23 08:35
Aktualizacja publikacji
   
Wytworzenie publikacji
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2021-06-23 08:32
Zatwierdzenie
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2021-06-23 08:32
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry