• Wersja kontrastowa ALT + 4
  • język migowy
BIP
Grafika BIP
Strona główna/Zespoły WIW/Do spraw pasz i utylizacji

Do spraw pasz i utylizacji

Kierownik zespołu ds. pasz i utylizacji

Pracownicy:

Do zadań Zespołu do spraw pasz i utylizacji należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów regulujących kwestie bezpieczeństwa pasz, a w szczególności:

1) ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania Powiatowych Lekarzy oraz koordynacja działań tych organów w zakresie nadzoru nad podmiotami sektora paszowego i utylizacyjnego;
2) prowadzenie i nadzorowanie rejestrów i wykazów podmiotów prowadzących działalność nadzorowaną, w zakresie zadań Zespołu;
3) koordynacja realizacji rocznych planów urzędowych kontroli pasz, w tym opracowywanie planów dla Powiatowych Lekarzy;
4) sprawowanie nadzoru nad wytwarzaniem i obrotem pasz leczniczych;
5) przygotowywanie projektów decyzji administracyjnych w I instancji w sprawie wytwarzania i obrotu paszami leczniczymi;
6) rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji Powiatowych Lekarzy oraz przygotowanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza jako organu II instancji;
7) rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;
8) obsługa systemów i programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie zadań Zespołu;
9) sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości, w zakresie zadań Zespołu;
10) organizacja szkoleń, w tym szkoleń dla Powiatowych Lekarzy, w zakresie zadań zespołu;
11) współpraca z innymi inspekcjami, Służbą Celną, jednostkami samorządu terytorialnego, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami, w zakresie zadań Zespołu.

Redakcja podstrony

Podmiot udostępniający informację
Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu
Pierwsza publikacja
Krzysztof Bartoszewski 2022-05-13 14:06
Aktualizacja publikacji
Krzysztof Bartoszewski 2022-05-16 11:18
Wytworzenie publikacji
Krzysztof Bartoszewski 2022-05-16 11:18
Zatwierdzenie
Lidia Zwierzchowska-Cerek 2022-05-16 11:18
Rejestr zmian podstrony
Drukuj
Liczba odwiedzin
wczytuję
do góry