Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Zadania inspekcji

 1. Inspektorat dla ochrony zdrowia zwierząt oraz zapewnienia bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego dla zdrowia publicznego, realizuje zadania Wojewódzkiego Lekarza obejmujące w szczególności:
  1. ustalanie kierunków działania, wydawanie instrukcji określających sposób postępowania dla powiatowych lekarzy weterynarii na obszarze województwa wielkopolskiego oraz kontrolowanie sposobu wykonywania przez nich zadań Inspekcji;
  2. wydawanie powiatowym lekarzom weterynarii poleceń dotyczących podjęcia określonych czynności oraz żądanie od nich informacji z zakresu ich działania;
  3. dokonywanie analiz i ocen sytuacji epizootycznej, bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego, środków żywienia zwierząt i wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji na obszarze województwa wielkopolskiego;
  4. opracowywanie wojewódzkich programów dotyczących realizacji zadań w zakresie:
   1. zwalczania chorób zakaźnych zwierząt i chorób odzwierzęcych podlegających obowiązkowi zwalczania, w tym wynikających z planów gotowości zwalczania chorób zakaźnych zwierząt;
   2. badania kontrolne zakażeń zwierząt;
   3. monitorowanie chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników chorobotwórczych podlegających obowiązkowi monitorowania w produktach pochodzenia zwierzęcego i środkach żywienia zwierząt;
   4. planów urzędowej kontroli środków żywienia zwierząt i pasz leczniczych.
  5. sprawowanie nadzoru na obszarze województwa wielkopolskiego nad obrotem produkatami leczniczymi weterynaryjnymi i wyrobami medycznymi przeznaczonymi wyłącznie dla zwierząt;
  6. organizowanie szkoleń dla urzędowych lekarzy weterynarii;
  7. współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej, jednostkami samorządu terytorialnego oraz organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego w zakresie realizowanych zadań.
 2. Inspektorat realizuje również zadania w zakresie obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej, prawnej, spraw pracowniczych, spraw bezpieczeństwa i higieny pracy, spraw przeciwpożarowych oraz obrony cywilnej związane z jej działalnością.
 3. Urzędowe badania laboratoryjne przeprowadza Zakład Higieny Weterynaryjnej im. Tadeusza Łosińskiego, będący regionalnym laboratorium weterynaryjnym w rozumieniu przepisów Unii Europejskiej.
Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 28/03/2011 - 20:17
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 04/10/2013 - 12:02

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji