Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Status prawny

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu  jest państwową jednostką budżetową, wchodzącą w skład zespolonej administracji rządowej w województwie wielkopolskim.

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu działa w szczególności na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej;

  2. Ustawy z dnia z 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;

  3. Ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej;

  4. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej;

  5. Zarządzenia Nr 1 Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie organizacji wojewódzkich, powiatowych i granicznych inspektoratów weterynarii;

  6. Statutu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu;

  7. Statutu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu;

  8. Regulaminu organizacyjnego.

Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 27/03/2011 - 19:42
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 20/03/2019 - 07:49

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji