Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Stan majątkowy

Majątek Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii stanowi własność Skarbu Państwa, którego reprezentantem i dysponentem w granicach obowiązującego prawa jest Wojewódzki Lekarz.

 

Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu informuje, że w ramach posiadanego budżetu, podejmuje następujące środki poprawy efektywności energetycznej:

- nabycie nowych urządzeń, instalacji lub pojazdów charakteryzujących się niskiem zużyciem energii

- przebudowa lub remont użytkowanych budynków.

 

Majątek trwały Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu

Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 28/03/2011 - 20:17
Aktualizacja: Tadeusz Domański
Data aktualizacji: 06/02/2017 - 13:56

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji