Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

Samodzielne stanowisko ds. ochrony informacji niejawnych i ds. obronnych

inż. Bogdan Sobczak
telefon: 61 868-93-47

Do zadań Samodzielnego stanowiska do spraw ochrony informacji niejawnych i do spraw obronnych należy :

 1. wykonywanie czynności związanych z ewidencjonowaniem i przechowywaniem dokumentów niejawnych, zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych;
 2. kontrola ochrony informacji niejawnych w komórkach organizacyjnych Wojewódzkiego Inspektoratu;
 3. okresowe kontrole ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów zawierających informacje niejawne;
 4. nadzór nad prawidłowym obiegiem informacji niejawnych w Wojewódzkim Inspektoracie;
 5. opracowywanie planu ochrony informacji niejawnych Wojewódzkiego Inspektoratu oraz nadzorowanie jego realizacji;
 6. przeprowadzanie postępowań sprawdzających w odniesieniu do osób zajmujących stanowiska lub ubiegających się o stanowiska, z którymi może się łączyć dostęp do informacji niejawnych;
 7. prowadzenia szkoleń pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu w zakresie ochrony informacji niejawnych;
 8. prowadzenie i aktualizacja wykazu stanowisk i prac zleconych oraz osób dopuszczonych do pracy na stanowiskach, z którymi wiąże się dostęp do informacji niejawnych;
 9. zapewnienie warunków ochrony informacji niejawnych;
 10. nadzór nad realizacją przepisów z zakresu obrony cywilnej;
 11. przygotowanie Wojewódzkiego Inspektoratu do realizacji zadań z zakresu obronności państwa;
 12. planowanie i organizacja szkolenia z zakresu obronności i obrony cywilnej;
 13. opracowywanie i aktualizacja planów obrony cywilnej Wojewódzkiego Inspektoratu;
 14. prowadzenie spraw związanych z oświadczeniami majątkowymi;
 15. prowadzenie sprawozdawczości w zakresie właściwości stanowiska.
Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 25/04/2011 - 18:09
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 13/09/2018 - 11:54

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji