Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Data Operacja Osoba
04/01/2019 - 09:52 page: zaktualizowano Roboty budowlane obejmujące przebudowę nawierzchni i dróg dojazdowych, przebudowę wejścia bocznego i wykonanie przyłącza wodociągowego z niezbędną infrastrukturą na terenie Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Lesznie przy ul. Święciechowskiej 150. Daria Bartoszewska
04/01/2019 - 09:52 page: zaktualizowano Dostawa sprzętu laboratoryjnego. Daria Bartoszewska
04/01/2019 - 09:51 page: zaktualizowano Dostawa chromatografu cieczowego z detekcją masową. Daria Bartoszewska
04/01/2019 - 09:51 page: zaktualizowano Dostawa materiałów diagnostycznych, odczynników chemicznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła laboratoryjnego. . Daria Bartoszewska
04/01/2019 - 09:51 page: zaktualizowano Dostawa testów do badań diagnostycznych w kierunku TSE u bydła, owiec i kóz wraz z niezbędnymi akcesoriami, w tym materiałami zużywalnymi jednorazowo i kompletnym systemem do wykonywania tych badań. Daria Bartoszewska
04/01/2019 - 09:50 page: zaktualizowano Dostawa odczynników do analizy aminokwasów. Daria Bartoszewska
04/01/2019 - 09:50 page: zaktualizowano Dostawa materiałów referencyjnych i wzorców chemicznych. Daria Bartoszewska
04/01/2019 - 09:50 page: zaktualizowano Dostawa. Daria Bartoszewska
04/01/2019 - 09:49 page: zaktualizowano Dostawa materiałów referencyjnych i wzorców chemicznych.. Daria Bartoszewska
04/01/2019 - 09:48 page: zaktualizowano Dostawa materiałów referencyjnych hormonów, wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin oraz wzorców pestycydów. Daria Bartoszewska

Strony

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji