Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Data Operacja Osoba
31/01/2019 - 06:59 page: dodano Starszy rzemieślnik specjalista w Zespole ds. administracyjnych - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
31/01/2019 - 06:55 page: zaktualizowano Główny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
31/01/2019 - 06:54 page: dodano Głłówny specjalista do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz spraw przeciwpożarowych w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
31/01/2019 - 06:44 page: zaktualizowano Starszy rzemieślnik specjalista w Zespole ds. administracyjnych - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
30/01/2019 - 12:37 page: zaktualizowano Kontrole Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii. Daria Bartoszewska
24/01/2019 - 14:15 page: zaktualizowano Narodowa Wystawa Rolnicza . Daria Bartoszewska
24/01/2019 - 12:43 page: zaktualizowano Kierowca w Zespole ds. administracyjnych - Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu. Katarzyna Radecka
24/01/2019 - 08:48 page: usunięto Rozporządzenie nr 1/2019 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików w związku z zagrożeniem wystąpienia afrykańskiego pomoru świń na terenie województwa wielkopolskiego. Daria Bartoszewska
24/01/2019 - 07:43 page: zaktualizowano Do spraw administracyjnych. Daria Bartoszewska
22/01/2019 - 09:24 page: zaktualizowano Usługa odbioru i utylizacji odpadów zakaźnych pochodzących z działalności laboratoryjnej związanej z badaniami dotyczącymi zadań Inspekcji Weterynaryjnej. Daria Bartoszewska

Strony

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji