Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Data Operacja Osoba
14/02/2019 - 11:26 page: dodano Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej kwoty wyrażonej w złotych będącej równowartością 144 000 euro prowadzone za pośrednictwem Platformy zakupowej. Daria Bartoszewska
13/02/2019 - 14:28 page: zaktualizowano Inspektor ds. księgowości w Zespole ds.finansowo-księgowych - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
13/02/2019 - 14:25 page: zaktualizowano Inspektor ds. księgowości w Zespole ds.finansowo-księgowych - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
12/02/2019 - 08:10 page: zaktualizowano Inspektor ds. księgowości w Zespole ds.finansowo-księgowych - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
12/02/2019 - 08:10 page: zaktualizowano Inspektor ds. księgowości w Zespole ds.finansowo-księgowych - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
12/02/2019 - 08:09 page: dodano Inspektor ds. księgowości w Zespole ds.finansowo-księgowych - Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
12/02/2019 - 08:00 page: zaktualizowano Starszy inspektor weterynaryjny ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Zespole ds. zdrowia i ochrony zwierząt w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu. Marzena Waliszka
12/02/2019 - 07:54 page: zaktualizowano Klauzula informacyjna zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 RODO. Daria Bartoszewska
11/02/2019 - 10:11 page: usunięto BB. Daria Bartoszewska
11/02/2019 - 10:11 page: dodano BB. Daria Bartoszewska

Strony

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji