Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Praktyki studenckie

http://www.wiw.poznan.pl/sites/default/files/dokumenty/przetargi/praktyki_-_logo_0_0.png

Praktyki i staże w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu

Informujemy, że w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu istnieje możliwość odbycia praktyk przez uczniów szkół średnich i policealnych, a także praktyk studenckich, zawodowych, absolwenckich oraz staży dla studentów, absolwentów czy osób bezrobotnych.

Praktyki i staż odbywają się zarówno w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu, jak i w Pracowniach Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu, Kaliszu, Koninie i Lesznie.

Szczegółowe informacje o możliwości odbycia praktyk oraz staży w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu można uzyskać pod numerem telefonu 61 661-90-08, lub 61 661-90-65, adresem e-mailowym: praktyki.wiw@wiw.poznan.pl, kadry@wiw.poznan.pl.

Praktyki oraz staże organizowane w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu są nieodpłatne, a okres trwania praktyki/stażu wynosi do 3 miesięcy. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu nie finansuje kosztów przejazdu, ubezpieczenia, utrzymania, zakwaterowania praktykanta w okresie odbywania praktyk oraz kosztów badań lekarskich.

Przed rozpoczęciem praktyki do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) Porozumienie zawarte pomiędzy Uczelnią/Szkołą - do pobrania,

2) skierowanie na praktykę* - do pobrania,

3) dowód posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zawartego najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu na okres ich trwania,

4) orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyki/stażu,

5) oświadczenia - do pobrania (podpisane własnoręcznie).

Przed rozpoczęciem stażu do Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu należy dostarczyć następujące dokumenty:

1) porozumienie/umowę zawarte pomiędzy Uczelnią/Powiatowym Urzędem Pracy,

2) dowód posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW), zawartego najpóźniej w dniu rozpoczęcia praktyki/stażu na okres ich trwania,

3) orzeczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktyki/stażu,

4)  oświadczenia - do pobrania (podpisane własnoręcznie),

5)  własnoręcznie podpisane CV.

 

Jednocześnie informujemy, że istnieje możliwość podpisania innych wzorów porozumień dotyczących przyjęcia na praktykę/staż po wcześniejszym zaakceptowaniu ich treści przez Wojewódzki Inspektorat Weterynarii w Poznaniu.

 

Wzory do pobrania:

Oświadczenie

Porozumienie

*jeżeli jest wymagane przez uczelnie/szkołę

 

 

Autor: Krzysztof Bartoszewski
Data utworzenia: 21/04/2015 - 09:36
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 09/02/2018 - 08:10

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji