Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, zestawów do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria, zestawów do  izolacji i wykrywania wirusa niebieskiego języka (BTV) kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego aparatem LightCycler 480, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumienek immunoenzymatycznych,  wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, pożywek mikrobiologicznych, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „J”

Nr sprawy: AD-O.272.5.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - 13 do SIWZ - Opis przedmiotu zamowienia pakiet I - XII

Załącznik nr 14 do SIWZ - Jednolity dokument "JEDZ"

Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

2. Odpowiedź nr 2

3. Odpowiedź nr 3

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty III

Sprostowanie zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty III

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 08/03/2018 - 15:11
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 12/07/2018 - 09:32

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji