Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, diagnostyków do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI7500 Fast Real Time PCR System, zestawu do izolacji i oczyszczania DNA, wykrywania GMO i ilościowego oznaczania modyfikacji genetycznych kompatybilnego z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 2.0, zestawu do izolacji DNA przeżuwaczyz materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR, uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do przeprowadzania reakcji  Real - Time PCR, zestawu do izolacji wirusowego DNA w kierunku diagnostyki wirusa Afrykańskiego Pomoru Świń, diagnostyków do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR, zestawu trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real - Time PCR, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, odczynników i wzorców do analizy aminokwasów, kolumienek immunoenzymatycznych,  kolumienek do chromatografii, wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, wzorców deuterowanych, wzorców pestycydów, pożywek mikrobiologicznych, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanychz tworzyw sztucznych „BC”.

Nr sprawy: AD-O.272.4.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy  (wersja edytowalna)

Załącznik nr 2 - 23 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pakiet I - XXII

Załącznik nr 24 do SIWZ - Jednolity dokument "JEDZ"

Załącznik nr 25 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

2. Odpowiedź nr 2

3. Odpowiedź nr 3

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty III

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty IV

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty V

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty VI

 

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 07/03/2018 - 15:08
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 16/07/2018 - 13:56

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji