Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Godziny urzędowania

Godziny urzędowania Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii:

Pn-Pt: 7:00 - 15:00.

Wielkopolski Wojewódzki Lekarz Weterynarii, a w przypadku jego nieobecności osoby przez niego upoważnione przyjmują obywateli w sprawach skarg i wniosków raz w tygodniu - w poniedziałek w godz. od 14.00-16.00

W przypadku gdy poniedzałek jest dniem ustawowo wolnym od pracy, obywatele przyjmowani są w następnym dniu roboczym w godz. 14.00-16.00

Koordynacją załatwiania skarg i wniosków zajmuje się Zespół ds. Administracyjnych (sekretariat) p. 131

Informacje publiczne, które nie zostały opublikowane na podmiotowej stronie, a są w posiadaniu Wojewódzkiego Inspektoratu Weterynarii w Poznaniu,  są udostępniane na wniosek. Informacja, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.

 

Rejestr, ewidencja i archiwa prowadzone w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Poznaniu

Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 28/03/2011 - 20:18
Aktualizacja: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data aktualizacji: 18/06/2014 - 08:22

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji