Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Do spraw nadzoru farmaceutycznego

Kierownik  zespołu ds. nadzoru farmaceutycznego:

Wojewódzki Inspektor wet. ds. nadzoru farmaceutycznego

lek. wet. Monika Osmólska
E-mail: mosmolska(at)wiw.poznan.pl; farmacja(at)wiw.poznan.pl
wew.106

Pracownicy:

Starszy Inspektor wet. ds. nadzoru farmaceutycznego
lek. wet. Katarzyna Janikowska
E-mail: kjanikowska(at)wiw.poznan.pl; farmacja(at)wiw.poznan.pl
wew.116

Inspektor wet. ds. nadzoru farmaceutycznego
lek. wet. Tomasz Niklewicz
E-mail: tniklewicz(at)wiw.poznan.pl; farmacja(at)wiw.poznan.pl
wew.116

Do zadań Zespołu do spraw nadzoru farmaceutycznego należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne, a w szczególności:

  1. wykonywanie czynności kontrolnych związanych z nadzorem nad obrotem i ilością stosowanych produktów leczniczych weterynaryjnych;
  2. prowadzenie rejestru oraz kontrolowanie przedsiębiorców prowadzących obrót produktami leczniczymi weterynaryjnymi wydawanymi bez przepisu lekarza;
  3. przygotowywanie decyzji administracyjnych w I instancji w zakresie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi;
  4. obsługa systemów i programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej, w zakresie zadań  Zespołu;
  5. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;
  6. organizacja szkoleń, w tym szkoleń dla Powiatowych Lekarzy;
  7. sporządzanie planów kontroli i prowadzenie obowiązującej sprawozdawczości, w zakresie zadań Zespołu;
  8. współpraca z innymi inspekcjami i organami w zakresie nadzoru nad obrotem produktami leczniczymi weterynaryjnymi.
Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 05/04/2011 - 18:49
Aktualizacja: Krzysztof Bartoszewski
Data aktualizacji: 02/02/2019 - 12:08

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji