Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Do spraw bezpieczeństwa żywności

Kierownik zespołu ds. bezpieczeństwa żywności

Wojewódzki Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności

lek.wet.Karolina Oblizajek
E-mail: higiena.zywnosci(at)wiw.poznan.pl, k.oblizajek(at)wiw.poznan.pl
telefon: 61 868-97-24
centrala: 61 868-93-47 wew.: 103

Pracownicy:

Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności
lek.wet. Agnieszka Jakubczyk-Hanicka
E-mail: higiena.zywnosci(at)wiw.poznan.pl
wew.203

Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Magdalena Słowińska - Skuza
E-mail: mslowinskaskuza(at)wiw.poznan.pl
wew.203

Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Martyna Bienias
E-mail: mbienias(at)wiw.poznan.pl
wew. 203

Inspektor wet. ds. bezpieczeństwa żywności
lek. wet. Kinga Konieczna
E-mail: kkonieczna(at)wiw.poznan.pl
wew.110

Inspektor wet. ds. nadzoru nad rolniczym handlem detalicznym
lek.wet. Michał Mierkiewicz
E-mail: mmierkiewicz(at)wiw.poznan.pl
wew.110

Referent ds. administracyjnych
Elżbieta Wisłocka
E-mail: ewislocka(at)wiw.poznan.pl
wew.110

 

Do zadań Zespołu do spraw bezpieczeństwa żywności należy prowadzenie spraw wynikających z przepisów regulujących kwestie bezpieczeństwa żywności, a w szczególności :

 1. ustalanie ogólnych kierunków działania i szczegółowych zasad postępowania powiatowych  lekarzy weterynarii oraz koordynacja działań tych organów w zakresie:
  1. badania zwierząt rzeźnych i produktów pochodzenia zwierzęcego;
  2. bezpieczeństwa produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do spożycia przez ludzi, w tym ocena wymagań weterynaryjnych przy ich produkcji, wprowadzaniu na rynek oraz wywozie;
 2. zarządzanie oraz informowanie o ryzyku w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt;
 3. zarządzanie kryzysem – rozpoznawanie sytuacji, które mogą prowadzić do kryzysu i stosowanie odpowiednich środków zapobiegawczych i naprawczych;
 4. koordynacja oraz kontrola sposobu wykonywania nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność nadzorowaną, w zakresie właściwości Zespołu;
 5. rozpatrywanie pod względem merytorycznym odwołań od decyzji Powiatowych  Lekarzy oraz przygotowanie projektów decyzji dla Wojewódzkiego Lekarza jako organu II instancji;
 6. rozpatrywanie skarg i wniosków w zakresie zadań Zespołu;
 7. obsługa systemów i programów komputerowych dedykowanych Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie zadań Zespołu;
 8. sporządzanie obowiązującej sprawozdawczości w zakresie zadań Zespołu;
 9. organizacja szkoleń, w tym szkoleń dla Powiatowych Lekarzy;
 10. współpraca z organami innych inspekcji, Służbą Celną, jednostkami samorządu terytorialnego, organami samorządu lekarsko-weterynaryjnego, Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Polskim Związkiem Łowieckim, Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, Policją, Państwową Strażą Pożarną i innymi służbami, w zakresie zadań Zespołu.
Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 05/04/2011 - 18:47
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 08/02/2019 - 07:29

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji