Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Do spraw audytu kontroli urzędowych

Kierownik Zespołu ds. audytu kontroli urzędowych

Wojewódzki Inspektor wet. ds. audytu kontroli urzędowych
lek.wet. Piotr Kuta

E-mail: pkuta@wiw.poznan.pl
telefon: 61 868-93-47 wewn.: 215

Starszy Inspektor wet. ds. audytu kontroli urzędowych
lek.wet. Krzysztof Marek
E-mail: kmarek@wiw.poznan.pl
telefon: 61 868-93-47 wewn.: 215

 

Do zadań Zespołu do spraw audytu kontroli urzędowych, należy prowadzenie spraw wynikających z realizacji audytów kontroli urzędowych wykonywanych przez Powiatowe Inspektoraty, a w szczególności:

  1. sporządzenie rocznego programu audytu, w oparciu o założenia rocznego planu audytów Inspekcji Weterynaryjnej zatwierdzonego przez Głównego Lekarza Weterynarii, z uwzględnieniem audytów sprawdzających;
  2. sporządzenie planu audytu dla danego audytu kontroli urzędowych w oparciu o zatwierdzony roczny program audytu;
  3. zawiadamianie kierownika jednostki audytowanej o terminie i zakresie audytu;
  4. przeprowadzanie audytów kontroli urzędowych w Powiatowych Inspektoratach;
  5. przygotowanie, zatwierdzanie i dystrybucja raportu z audytu;
  6. ocena skuteczności działań po wykonanych audytach;
  7. przygotowywanie informacji w formie sprawozdania zawierającego opis wyników audytu i działań po wykonanych audytach, wnioski z audytu i ocenę według głównych wytycznych dla realizacji procesu audytu, dla potrzeb okresowych przeglądów adekwatności i skuteczności procedur kontrolnych realizowanych przez Powiatowe Inspektoraty, w tym aspekcie oceny wykonania wieloletniego planu kontroli oraz ich dystrybucja;
  8. przygotowanie opracowań analitycznych, w tym przedkładanie propozycji zakresów dla przyszłych audytów.
Autor: Lidia Zwierzchowska-Cerek
Data utworzenia: 25/04/2011 - 18:13
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 15/01/2019 - 10:32

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji