Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

 testów Elisa do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E (gE) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i testów Elisa do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny B (gB) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem

 

Nr sprawy: AD-O.272.4.2015

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 19/01/2015 - 14:24
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 16/03/2015 - 14:18

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji