Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, pożywek mikrobiologicznych, kolumienek immunologicznych,   odczynników chemicznych, zestawów do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria,  końcówek jednorazowych do pipet automatycznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych "J"

Nr sprawy: AD-O.272.6.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 9 do SIWZ - Opis techniczny

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

Zawiadomienie o wyborze

 

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 24/03/2014 - 13:46
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 24/06/2014 - 12:58

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji