Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, pożywek mikrobiologicznych, kolumienek immunologicznych,   odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumienek do chromatografii i absorpcji atomowej, odczynników do analizy aminokwasów,  końcówek jednorazowych do pipet automatycznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych "BC"

Nr sprawy: AD-O.272.5.2014

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 11 do SIWZ - Opis techniczny (pakiet I - X)

Załącznik nr 12 do SIWZ - Wzór umowy

 

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

2. Odpowiedź nr 2 - modyfikacja SIWZ

3. Odpowiedź nr 3

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 13/03/2014 - 11:57
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 21/05/2014 - 15:24

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji