Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

 testów Elisa  do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E (gE) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i  testów Elisa  do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny B (gB) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem

 

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis techniczny

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 31/10/2013 - 14:13
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 31/12/2013 - 12:00

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji