Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

zestawu do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR, uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do przeprowadzania reakcji  Real - Time PCR, odczynników do analizy aminokwasów,  wzorców leków, hormonów i witamin  oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „BC”

Nr sprawy: AD-O.272.8.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 6 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 7 do SIWZ - Jednolity dokument "JEDZ"

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 1

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 2

 

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 28/04/2017 - 12:19
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 06/07/2017 - 11:38

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji