Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, pożywek mikrobiologicznych, wzorców leków i hormonów,   odczynników chemicznych, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych oraz szkła laboratoryjnego

 

Ogłoszenie o zamówieniu, 

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2-8 do SIWZ - Opis techniczny

Załącznik nr 9 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytanie:

1. Odpowiedź nr 1

2. Odpowiedź nr 2 - modyfikacja SIWZ

3. Odpowiedź nr 3 - modyfikacja SIWZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 22/08/2013 - 15:15
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 31/10/2013 - 14:21

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji