Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, zestawów do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria, zestawów do  izolacji i wykrywania wirusa niebieskiego języka (BTV) kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 480, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumienek immunoenzymatycznych,  wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, pożywek mikrobiologicznych, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „J”

Nr sprawy: AD-O.272.7.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Zalącznik nr 2 - 13 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - pakiet I - XII

Załącznik nr 14 do SIWZ - Jednolity dokument "JEDZ"

Załącznik nr 15 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 20/03/2017 - 13:41
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 06/06/2017 - 12:52

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji