Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, diagnostyków do wykrywania i ilościowego oznaczenia GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI7500 Fast Real Time PCR System, zestawów do izolacji i oczyszczania DNA, wykrywania GMO i ilościowego oznaczania modyfikacji genetycznych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 2.0, zestawu do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real - Time PCR, uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do przeprowadzania reakcji  Real - Time PCR, zestawów do przeprowadzania reakcji Real - Time PCR, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, odczynników do analizy aminokwasów, kolumienek immunoenzymatycznych,  kolumienek do chromatografii i absorpcji atomowej, wzorców chemicznych, wzorców leków, hormonów i witamin, wzorców deuterowanych, wzorców pestycydów, pożywek mikrobiologicznych, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „BC”

Nr sprawy: AD-O.272.6.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienie (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 21 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pakiet I - XX

Załącznik nr 22 do SIWZ - Jednolity dokument "JEDZ"

Załącznik nr 23 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

2. Odpowiedź nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty III

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 06/03/2017 - 15:43
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 23/05/2017 - 12:38

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji