Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

uniwersalnej mieszaniny reakcyjnej do przeprowadzania reakcji Real – Time PCR, zestawu do izolacji DNA przeżuwaczy z materiałów paszowych i mieszanek paszowych metodą Real – Time PCR, zestawu trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real – Time PCR oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do przeprowadzania reakcji Real – Time PCR „BC”.

Nr sprawy: AD-O.272.1.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Zalącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia - pakiet I, II, III i IV

Załącznik nr 6 do SIWZ - Jednolity dokument "JEDZ"

Zalącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

2. Odpowiedź nr 2

 

Informacja z otwarcia ofert - unieważniona

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 09/12/2016 - 12:58
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 20/03/2017 - 13:34

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji