Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

testów Elisa  do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E (gE) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i  testu Elisa  do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny B (gB) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem

Nr sprawy: AD-O.272.4.2017

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Jednolity dokument "JEDZ"

Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 27/01/2017 - 12:50
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 20/03/2017 - 13:34

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji