Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

zestawów do izolacji i oczyszczania DNA, wykrywania GMO i ilościowego oznaczania modyfikacji genetycznych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 2.0, diagnostyków do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI7500 Fast Real Time PCR System, kolumienek immunologicznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI7500 Fast Real Time PCR System "BC".

Nr sprawy: AD-O.272.17.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia -pakiet I - pakiet IV

Załącznik nr 6 do SIWZ - Jednolity dokument "JEDZ"

Załącznik nr 7 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1 - modyfikacja SIWZ

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 07/10/2016 - 10:22
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 27/12/2016 - 14:37

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji