Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, zestawów do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria, odczynników chemicznych, kolumienek immunologicznych, pożywek mikrobiologicznych, wzorców chemicznych i szkła laboratoryjnego "J"

Nr sprawy: AD-O.272.7.2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 9 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pakiet I - pakiet VIII

Załącznik nr 10 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1 - modyfikacja SIWZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 10/03/2016 - 17:12
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 30/05/2016 - 07:56

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji