Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, zestawów do izolacji i oczyszczania DNA, wykrywania GMO i ilościowego oznaczania modyfikacji genetycznych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 2.0, zestawów do przeprowadzania reakcji real – time PCR, diagnostyków do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI7500 Fast Real Time PCR System, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumienek do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumienek immunologicznych, odczynników do analizy aminokwasów, pożywek mikrobiologicznych, wzorców chemicznych, wzorców hormonów, leków i witamin, wzorców deuterowanych, wzorców pestycydów i szkła laboratoryjnego "BC"

Nr sprawy: AD-O.272.6.2016

 

Ogłoszenie o zamówieniu,

Ogłoszenie zmiany lub dodatkowych informacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 17 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pakiet I - pakiet XVI

Załącznik nr 18 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1 - modyfikacja SIWZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty III

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 10/03/2016 - 17:03
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 09/06/2016 - 14:08

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji