Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

testów Elisa  do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny E (gE) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem i  testów Elisa  do wykrywania w surowicy krwi trzody chlewnej przeciwciał dla glikoproteiny B (gB) choroby Aujeszkyego wraz z niezbędnym oprogramowaniem

Nr sprawy: AD-O.272.4.2016

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór umowy

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 30/12/2015 - 14:26
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 10/03/2016 - 16:57

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji