Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, diagnostyków do wykrywania i ilościowego oznaczania GMO kompatybilnych z posiadanym przez zamawiającego urządzeniem ABI7500 Fast Real Time PCR, odczynników chemicznych, odczynników do analizy aminokwasów, kolumienek do chromatografii i absorpcji atomowej, wzorców chemicznych, wzorców hormonów, leków i witamin, wzorców pestycydów, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych oraz testów do izolacji i oczyszczania DNA, wykrywania GMO i ilościowego oznaczania modyfikacji genetycznych kompatybilnych z posiadanym przez Zamawiającego aparatem LightCycler 2.0.

Nr sprawy: AD-O.272.6.2015

Ogłoszenie o zamówieniu, 

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej  procedurze lub sprostowanie II

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 13 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

2. Odpowiedź nr 2 - modyfikacja SIWZ

3. Odpowiedź nr 3 - modyfikacja SIWZ

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w zakresie pakietu I i V

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (pakiet XI)

 

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 27/03/2015 - 13:29
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 11/06/2015 - 11:24

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji