Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

materiałów diagnostycznych, testów immunoenzymatycznych, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej, kolumienek immunologicznych, wzorców chemicznych, wzorców leków i witamin, zestawów do wykrywania pałeczek Salmonella i Listeria,kompletu odczynników do izolacji i wykrywania wirusa niebieskiego języka, kompletu odczynników do izolacji i wykrywania DNA przeżuwaczy w mączkach rybnych i paszach dla ryb, końcówek jednorazowych do pipet automatycznych oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych.

 

Nr sprawy: AD-O.272.7.2015


Ogłoszenie o zamówieniu

Ogłoszenie dodatkowych informacji, informacje o niekompletnej procedurze lub sprostowanie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 13 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 14 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1 - modyfikacja SIWZ

 

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 23/03/2015 - 14:47
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 29/05/2015 - 11:24

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji