Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Podsumowanie realizacji zadań Inspekcji Weterynaryjnej w okresie funkcjonowania rządu Premiera Donalda Tuska

Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt.

W 2007 roku na terenie Polski wybuchła epidemia wysoce zjadliwej grypy ptako?w podtypy H5N1. Od 1 do 22 grudnia wykryto 9 ognisk tej choroby na terenie wojewo?dztwa mazowieckiego oraz warmin?sko-mazurskiego. W wyniku sprawnej działalnos?ci Inspekcji Weterynaryjnej oraz poprawnej wspo?łpracy z innymi słuz?bami porza?dkowymi udało sie wygasic? wszystkie ogniska w bardzo kro?tkim czasie. W styczniu 2008 roku zostało dokon?czone utylizowanie ok 1 000 000 sztuk drobiu z gospodarstw, odbyło sie? odkaz?anie i dezynfekcja. Od dnia 23 grudnia 2007 roku na terenie Rzeczypospolitej Polskiej nie wykryto z?adnego nowego przypadku obecnos?ci u drobiu i ptako?w dzikich wirusa wysoce zjadliwej grypy ptako?w podtypu H5N1 w zwia?zku z tym ustalone wczes?niej strefy zostały ostatecznie zniesione z dniem 1 lutego 2008 r.

Podsumowanie można przeczytać pod adresem:

Autor: Krzysztof Bartoszewski
Data utworzenia: 26/11/2009 - 14:22
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 04/10/2013 - 12:26

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji