Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

DOKUMENTACJA ZWIĄZANA Z LABORATORIUM BADAJĄCYM MIĘSO NA WŁOŚNIE

Wykaz dokumentacji związanej z laboratorium badającym mięso na włośnie:

  • wykaz osób wyznaczonych do badania mięsa na włośnie (max 4 osoby)
  • prawo wykonywania zawodu lekarzy weterynarii
  • zaświadczenie o przebytym szkoleniu zewnętrznym w PIW-PIB Puławy
  • regulamin organizacyjny właściwego Powiatowego Inspektoratu Weterynarii z zapisem, że w skład PIW wchodzą laboratoria wytrawiania mięsa
  • umowy z lekarzami wyznaczonymi z zapisem: „ nadzór merytoryczny w zakresie systemu zarządzania jakością nad badaniem na włośnie sprawuje Kierownik Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu”

Dokumenty dotyczące faktycznego wyposażenia laboratorium badania mięsa na włośnie:

  • świadectwa wzorcowania i legalizacji wag/świadectwo zgodności z laboratorium akredytowanego
  • świadectwa wzorcowania termometrów
  • minimum 3 z laboratorium akredytowanego
  • świadectwa wzorcowania odważników z laboratorium akredytowanego
  • świadectwo przeglądu techniczne trychinoskopu

Gdy do badań w kierunku włośni używana jest waga o minimalnej nośności 1grama musi być do niej dostosowany 1gramowy odważnik, tam gdzie używana jest waga o minimalnej nośności 2 gramów należy posiadać odważnik 2 gramowy.

Deklaracje o przystąpieniu do akredytacji laboratoriów należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 19 lutego 2010 r. Wyżej wymienioną dokumentację należy dostarczyć do 26 lutego 2010 r. do Biura Zakładu Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu.

Formularze do wypełnienia: [Pobierz plik]

Autor: Krzysztof Bartoszewski
Data utworzenia: 12/02/2010 - 09:26
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 04/10/2013 - 12:27

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji