Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Choroba grypopodobna u ludzi występująca w Meksyku i USA wywołana przez wirus typu A/H1N1

Stanowisko Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt (OIE)

Wirus krążący w Meksyku i USA, który przenoszony jest z człowieka na człowieka wywołuje w niektórych przypadkach ciężką chorobę u niektórych zakażonych ludzi. Nie ma żadnych dowodów, by wirus mógł być przenoszony przez żywność.

Nie jest to klasyczny wirus ludzkiej grypy zwanej sezonową, która każdego roku wywołuje miliony zachorowań u ludzi na całym świecie, ale wirus, który łączy cechy wirusów grypy ludzi, ptaków i świń.

Wszelkie informacje o chorobie grypopodobnej u zwierząt w Meksyku lub USA mogłyby wyjaśnić zależność między zachorowaniami u ludzi a możliwymi zachorowaniami u zwierząt, w tym świń. Do tej pory nie udało się wyizolować wirusa u zwierząt. Z tego powodu nie wydaje się, by trafną była nazwa „grypa świń”. W przeszłości wiele epidemii odzwierzęcej grypy u ludzi nazywano od nazw geograficznych terenów, z których pochodziła, np. grypa hiszpanka, grypa azjatycka, dlatego wydaje się, że najlogiczniej byłoby nazwać tę chorobę „Grypą północnoamerykańską”.

Pilnie należy rozpocząć badania nad wrażliwością zwierząt na nowy typ wirusa oraz - tam, gdzie to konieczne - wdrożyć środki bezpieczeństwa biologicznego („biosecurity”), np. rozważyć wprowadzenie szczepień ochronnych dla zwierząt wrażliwych. Jeśli okaże się, że wirus wywołuje chorobę u zwierząt, rozprzestrzenianie sie wirusa zaostrzy regionalną i globalną sytuację w odniesieniu do zdrowia publicznego.

W chwili obecnej jedynie nowe fakty powiązane z rozprzestrzenianiem się tego wirusa u świń w strefach krajów, w których występują przypadki zakażeń u ludzi mogą uzasadniać zastosowanie ograniczeń w imporcie świń z tych krajów. OIE będzie kontynuowała działanie w stanie podwyższonej gotowości i będzie publikowała - w uzgodnieniu z Państwami Członkowskimi, Laboratoriami Referencyjnymi i współpracującymi centrami - wszelkie istotne informacje w czasie rzeczywistym.

OIE i FAO - w obliczu wyzwań nadzoru nad rozwijającym się wirusami grypy u zwierząt - podkreślają wielkie znaczenie sieci laboratoriów weterynaryjnych ds. grypy nazywaną OFFLU. Istnieje silna potrzeba wzmocnienia tej sieci a jej członkom poleca się natychmiast podać do publicznej wiadomości („domeny publicznej”) każdą sekwencję wirusa grypy, którą zidentyfikują.

Te wystąpienia grypy podkreślają kluczowe znaczenie weterynaryjnych służb obejmujących cały świat, zdolnych wdrożyć u zwierząt wczesne wykrywanie pojawiających się patogenów mających znaczenie dla zdrowia publicznego. Ta zdolność jest całkowicie powiązana z dobrym zarządzaniem służbami weterynaryjnymi i ich zgodnością z normami OIE.

Autor: Krzysztof Bartoszewski
Data utworzenia: 28/04/2009 - 09:34
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 04/10/2013 - 12:22

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji