Przejdź do treści

 

Jesteś tutaj

Dostawa

zestawu trzech kalibrantów do wykrywania DNA specyficznego dla przeżuwaczy metodą Real - Time PCR, odczynników chemicznych, odczynników do chromatografii i absorpcji atomowej,  kolumienek do chromatografii, pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych do neuroblastomy oraz pomocniczych materiałów laboratoryjnych wykonanych z tworzyw sztucznych „BC”

Nr sprawy: AD-O.272.17.2018

Ogłoszenie o zamówieniu

Sprostowanie, ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ)

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 - 7 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia pakiet I - VI

Załącznik nr 8 do SIWZ - Jednolity dokument "JEDZ"

Załącznik nr 8 do SIWZ - Wzór umowy

 

Odpowiedzi na pytania:

1. Odpowiedź nr 1

2. Odpowiedź nr 2 - modyfikacja SIWZ

3. Odpowiedź nr 3

 

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty II

 

Autor: Daria Bartoszewska
Data utworzenia: 12/09/2018 - 14:52
Aktualizacja: Daria Bartoszewska
Data aktualizacji: 02/11/2018 - 09:51

logo BIP

Inspekcja Weterynaryjna

ZHW

ePUAP

Rządowe Centrum Legislacji